Mellerud

Anders Andersson

Ordförande, Ledamot 070-3616076

Fredrik Torstensson

Vice ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 076-1345896

Lars-Gunnar Larsson

Miljö&vattenvårdsansvarig 076-5536121

Valberedning

Bengt Hjelte

Valberedning, ledamot 073-1841090

Stefan Broberg

Valberedning, ledamot 070-6746241

Tomas Nilsson

Valberedning, ledamot 0705902506

Åsa Eliasson

Valberedning, ledamot 0515-28255