Mjölby

Jörgen Bäck

Ordförande, Ledamot, Äganderättsansvarig 0706336499

Peter Borring

Vice ordförande, Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig, Miljö&vattenvårdsansvarig, Äganderättsansvarig 0703436959

Kristin Henrysson

Sekreterare, Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig, Näringspolitiskt ansvarig, SV-representant 0709424296

Olov Wågbrant

Ledamot, Djuromsorgsansvarig 073-9391112

Åke Andersson

Ledamot, Djuromsorgsansvarig, Äganderättsansvarig 070-9640347

Marie Hogstadius

Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 070-5921770

Gustaf Sturesson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0707972370

Valberedning

Helena Lundqvist

Valberedning, ledamot 0707232374

Ingvar Karlsson

Valberedning, ledamot 0738266763