Mönsterås

Inga Jonsson

Ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig, Skogsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0705-357901

Peter Wikström

Vice ordförande, Ledamot 070-5696033

Hans Dahlin

Sekreterare, Ledamot 0730-579519

Carl-Henrik Widerström

Ledamot, Djuromsorgsansvarig, Jakt- och viltansvarig, Äganderättsansvarig 070-8324341

Henrik Gustafsson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig

Therese Nilsson

Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 070-600 68 89

Martin Linder

Energiansvarig 070-3555166