Norrköping

Henrik Rasmussen

Ordförande, Ledamot, Energiansvarig 0702193395

Anne-Louise Israelsson

Vice ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 0706991738

Oskar Karlsson

Sekreterare, Ledamot 0739388295

Erik Darenius

Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 0708964621

Carl Olai

Ledamot, Skogsansvarig, Äganderättsansvarig 0703690993

Bengt Berglund

Ledamot, Energiansvarig 0706991518

Mats Borg

Ledamot, Jakt- och viltansvarig, Miljö&vattenvårdsansvarig 0703740584

Peter Johansson

Ledamot, Djuromsorgsansvarig, Kulturansvarig 0706289483

Jörgen Wastesson

Miljö&vattenvårdsansvarig 0708919822

Ragnar Strand

SV-representant 0706366740

Valberedning

Erik Andersson

Valberedning, sammankall. 0704539965

Per Helgesson

Valberedning, ledamot 0706279530

Bertil Gunnar

Valberedning, ledamot 0705446133