Nybro

Bengt Erlandsson

Ordförande, Ledamot, Djuromsorgsansvarig 0733-404606

Örjan Ivansson

Vice ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-6853133

Adam Petersson

Sekreterare, Ledamot, Skogsansvarig 070-3890246

Jörgen Petersson

Ledamot, Äganderättsansvarig 0705-500522

Ingeli Ivansson

Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 070-6653131

Ingrid Alriksson

Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 070-7440979

Håkan Abrahamsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig, Miljö&vattenvårdsansvarig, Skogsansvarig 070-5199180

Andreas Karlsson

Ledamot, Kulturansvarig 073-9949955

Karl-Johan Olsson

Energiansvarig 070-7176570