Stenungsund

Katarina Johansson

Ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 076-2471032

Daniel Svensson

Vice ordförande, Ledamot 0703596487

Joakim Pettersson

Sekreterare, Ledamot 0738122152

Hanna Ericsson

Ledamot 076-2470362

Pontus Sandén

Ledamot 0735509404

Agne Nilsson

Ledamot 0706036186

Christer Johansson

Jakt- och viltansvarig 0705640002

Valberedning

Nils Bengtsson

Valberedning, ledamot 0706943398

Morgan Osbeck

Valberedning, ledamot 0703152904

Kim Granell

Valberedning, ledamot 0739653904