Stenungsund

Katarina Johansson

Ordförande, Ledamot 076-2471032

Per Larsson

Vice ordförande, Ledamot 070-6480710

Inger Pettersson

Sekreterare, Ledamot 0702054658

Daniel Svensson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-3596487

Joakim Pettersson

Ledamot 073-8122152

Christer Johansson

Jakt- och viltansvarig 070-5640002

Valberedning

Bo Wentzel

Valberedning, ledamot 070-6987030

Nils Bengtsson

Valberedning, ledamot 0706-943398

Morgan Osbeck

Valberedning, ledamot 070-3152904