Svenljunga

Lisa Hagelin

Ordförande, Ledamot 0705737080

Sven Johansson

Sekreterare, Ledamot 0703252123

Göran Andersson

Ledamot, SV-representant 070-3673820

Björn Larsson

Jakt- och viltansvarig, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-9496484

Valberedning

Bertil Hagström

Valberedning, ledamot 0706039801

Björn Larsson

Valberedning, ledamot 070-9496484

Erik Johansson

Valberedning, ledamot 0703251471

Claes Bertilsson

Valberedning, ledamot 0703310548

Johan Sjöqvist

Valberedning, ledamot 0705343739