Torsås

Ralf Johansson

Ordförande, Ledamot, Djuromsorgsansvarig 070-9321173

Martin Aspernäs

Vice ordförande, Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 0709-943092

Ingela Övgård

Sekreterare, Ledamot 070-6411446

Magnus Svensson

Ledamot, Energiansvarig, Äganderättsansvarig 070-5650293

Klern Bondesson

Ledamot, Flyghavreansvarig 0486-32151

Germund Eriksson

Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig 0708-999888

Bjarne Reinholdsson

Ledamot, Skogsansvarig 070-3944582

Stefan Karlsson

Ledamot, Kulturansvarig 070-8440142

Mats Hultenius

Ledamot 070-5427043

Lucas Svensson

Ledamot 076-7712012

Magnus Bondesson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0708-772130