Trollhättan

Mats Häggner

Ordförande, Ledamot 070-5561676

Eric Johansson

Sekreterare, Ledamot 0703481037

Brynolf Appelgren

Ledamot 070-8810428

Patrik Birgersson

Ledamot 0704497663

Anders Appelgren

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-3559578

Karin Ljungquist

Ledamot 0707444557

Rickard Johansson

Ledamot 0706527152

Martin Sävhage

Jakt- och viltansvarig 0708870087

Valberedning

Brynolf Appelgren

Valberedning, ledamot 070-8810428

Börje Larsson

Valberedning, ledamot 070-6594051

Eric Johansson

Valberedning, ledamot 0703481037

Valdemar Fredriksson

Valberedning, ledamot 0707893280