Vara

Leif Stenkvist

Ordförande, Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-3472384

Peter Johansson

Vice ordförande, Ledamot 070-5531510

Karin Velander

Sekreterare, Ledamot 073-3552884

Adam Gruvæus

Ledamot 073-3569393

Per Larsson

Ledamot, SV-representant 0706269790

Hanna Stenkvist

Ledamot 0739418111

Rune Karlsson

Jakt- och viltansvarig 073-0965200

Valberedning

Henrik Björnberg

Valberedning, ledamot 0706823632

Magnus Fridén

Valberedning, ledamot 0704240781

Inge Jonsson

Valberedning, ledamot 0705410432

Pelle Gidstedt

Valberedning, ledamot 0703075807