Vimmerby

Eleonor Nilsson

Ordförande, Ledamot, SV-representant 070-6968724

Åke Hammarskjöld

Vice ordförande, Ledamot, Äganderättsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 070-6241936

Caroline Hemmingsson

Sekreterare, Ledamot 070-2772299

Johan Linder

Ledamot, Skogsansvarig 0730-589203

Kristina Lindelöf

Ledamot, Energiansvarig, Kulturansvarig 070-6583212

Märtha Honett

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 070-2008510

Nils-Olof Törnkvist

Ledamot 070-5432535

Jakob Johansson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 076-8474846

Louise Glindell

Ledamot 0738347717

Sebastian Zeylon

Ledamot 070-6990549

Kristina Olsson

Ledamot, Skolkontakt-/konsumentansvarig 070-3806519

Annelie Ekenstam

Ledamot 0738472052

Håkan Jonsson

Ledamot, Djuromsorgsansvarig 070-5338214

Åke Johansson

Flyghavreansvarig 070-5527053

Valberedning

Sven Bergman

Valberedning, sammankall. 070-3605650

Magnus Bobeck

Valberedning, ledamot 070-3137530

Sofia Nilsson

Valberedning, ledamot 0706396997

Ola Carlsson

Valberedning, ledamot 070-574 53 26