Vårgårda

Anders Rydsmo

Ordförande, Ledamot 070-5393070

Tomas Johansson

Ledamot 070-8203224

Lennart Larsson

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-5604497

Tommy Sandblom

Ledamot 0705-404336

Kristoffer Kullingsjö

Ledamot 070-6739730

Valberedning

Anders Johansson

Valberedning, ledamot 0703168047

Per-Arne Danelius

Valberedning, ledamot 070-3622186

Tommy Sandblom

Valberedning, ledamot 0705-404336