Västervik

Joakim Andersson

Ordförande, Ledamot 070-6534840

Fredrik Andersson

Vice ordförande, Ledamot 070-2384978

Ellen Olovsson

Sekreterare, Ledamot 070-7357402

Andreas Uppsale

Ledamot 070-3392962

Stefan Johansson

Ledamot 070-6863176

Otto Jacobsson

Ledamot, Äganderättsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 070-1303846

Hanna Ingesson

Ledamot, Djuromsorgsansvarig 070-3785674

Conny Jakobsson

Ledamot, Djuromsorgsansvarig 070-2050107

Björn Riedmüller

Ledamot 073-9037509

Anders Magnusson

Ledamot, Energiansvarig, Jakt- och viltansvarig 070-6033062