Åmål

Lars-Olof Ottosson

Ordförande, Ledamot 0702229064

Johan Larsson

Sekreterare, Ledamot 0705509618

Sven Callenberg

Ledamot, Miljö&vattenvårdsansvarig 070-2181097

Valberedning

Ulrika Bäckström

Valberedning, ledamot 0731824222

Karl-Göran Johansson

Valberedning, ledamot 0703269704