Kornboden

Helene Lindberg

Ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Kriskontakt 0707-820175

Ingvar Jakobsson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-6577684

Pär-Rune Nypelius

Sekreterare, Ledamot 070-6654197

Jan Lindby

Kassör, Ledamot 070-5916667

Jonas Lindberg

Ledamot 070-8207934

Andreas Nypelius

Ledamot 073-3939933

Anders Johansson

Ledamot 070-8425171

Rickard Hansson

Skogsansvarig 070-8360980

Valberedning

Jan Östman

Valberedning, sammankall. 0705-275032

Christer Liljegren

Valberedning, ledamot 0498-36088