Motala Södra

Anders Johansson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Medlemsansvarig 070-5383064

Robert Johansson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0705-924438

Clas Olsson

Kassör, Ledamot 070-5887693

Per Johansson

Ledamot 0707-413355

Magnus Larsson

Ledamot 070-6851453

Henrik Larsson

Ledamot 070-9508124

Valberedning

David Varverud

Valberedning, sammankall. 070-6851919

Katarina Wiklund

Valberedning, ledamot 0141-230296