Hajom

Johan Ring

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 070-8275177

Sune Askerdal

Vice ordförande, Kassör, Ledamot 0703072232

Gunnar Andersson

Sekreterare, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0730217239

Sven-Ola Börjesson

Ledamot 0706587244

Thore Karlsson

Ledamot 0703139261

Valberedning

Tage Ring

Valberedning, sammankall. 0320-42113

Ingalill Johansson

Valberedning, ledamot 0320-42152