Mjölbyorten

Jörgen Bäck

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-6336499

Gustav Steen

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-6649188

Karin Sturesson

Sekreterare, Ledamot 070-3021403

Karsten Larsson

Kassör, Ledamot 0739-707733

Herman Andersson

Ledamot

Valberedning

Stefan Axby

Valberedning, sammankall. 070-5232840

Helena Lundqvist

Valberedning, ledamot 070-7232374