Enviken

Finn-Frej Jansson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0762354309

Eric Thorsell

Vice ordförande, Ledamot 0702034112

Josefine Nilsson

Sekreterare, Ledamot 0703275042

Åke Henriksson

Kassör, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0703662244

Karl-Anders Olars

Ledamot 0703676441

Rolf Nyström

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0702183871

Erik Henriksson

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0730924064

Nils-Erik Ingrids

Jakt- och viltansvarig 0705924334

Valberedning

Erik Holmberg

Valberedning, sammankall. 0706237003

Gunnar Viklund

Valberedning, ledamot 0705486126