Vänga

Dan Redenius

Ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0736266338

Göte Sandell

Vice ordförande, Ledamot 0703488813

Jonny Karlsson

Sekreterare, Ledamot 0736830989

Margareta Hjalmarsson

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 0708538321

Ruben Enochsson

Ledamot, Skogsansvarig 070-6218198

Karl-Erik Löfstrand

Ledamot 033-268097

Henrik Eriksson

Ledamot 033-268182

Valberedning

Pär Hägmark

Valberedning, sammankall. 0706867060

Christer Olsson

Valberedning, ledamot 0705430911

Bertil Albertsson

Valberedning, ledamot 0705389296