Boråsbygden

Staffan Göransson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 070-6371100

Bengt-Olof Persson

Vice ordförande, Ledamot 073-8075139

Göran Johansson

Sekreterare, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0705848429

Roger Lundberg

Kassör, Ledamot 0705-427170

Mats Englund

Flyghavreansvarig 0703-296222

Valberedning

Morgan Johansson

Valberedning, sammankall. 073-9030317

Oskar Svensson

Valberedning, ledamot 073-9049239