Eggvena-Bråttensby-Landa

Peter Einarsson

Ordförande, Ledamot 070-2446765

Joakim Unosson

Vice ordförande, Ledamot 0708281349

Sara Lindås

Sekreterare, Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0513-12555

Lovisa Zagerholm

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 070-9581406

Gun-Britt Johansson

Ledamot 0702385428

Sture Malmén

Ledamot 0705335123

Martin Johansson

Ledamot 0702424930

Håkan Åhman

Jakt- och viltansvarig 0736436583

Lars-Rune Hermansson

Flyghavreansvarig 0706903555

Valberedning

Anders Johansson

Valberedning, sammankall. 0706512383

Lars-Rune Hermansson

Valberedning, ledamot 0706903555