Indal-Liden-Holm

Lena Nilsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0722117874

Örjan Lindberg

Vice ordförande, Ledamot 070-2289333

Sandra Åkerlund

Sekreterare, Ledamot 0692-40112

Magnus Vestin

Kassör, Ledamot 0692-21027

Thomas Eriksson

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 070-5516752

Andreas Åkerlund

Ledamot 0702258944

Patrick Glamsjö

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0706493115

Valberedning

Rolf Åslin

Valberedning, sammankall. 0702541318

Anni-Britt Lindahl

Valberedning, ledamot 0692-30089