Alnö-Skön

Per Dahlin

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0706629993

Lars Dahlberg

Vice ordförande, Ledamot 0703512582

Sara Vedin

Sekreterare, Ledamot 0702370106

Carl Sandberg

Kassör, Ledamot 0703986324

Fredrik Larsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0703766570

Lars Jonjack

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0706421082

Peteer Nilsson

Ledamot 073-6946770

Valberedning

Karin Björklund

Valberedning, sammankall. 0703485692

Per Ölund

Valberedning, ledamot 0703286841