Hjobygdens

Karl-Gerhard Sondell

Ordförande, Ledamot 073-5455810

Patrik Fagerberg

Vice ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0738013792

Berit Henriksson

Sekreterare, Ledamot, Medlemsansvarig 0703989581

Torgny Andersson

Kassör, Ledamot 0707871496

Simon Andersson

Ledamot 0761390253

Valberedning

Carl-Gustaf Indebetou

Valberedning, sammankall. 0706256275

Lars-Erik Sondell

Valberedning, ledamot 0707521168

Johan Persson

Valberedning, ledamot 0708552199