Gothem

Anna Hedman

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Konsumentansvarig, Medlemsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 073 5860498

Åke Gustafsson

Vice ordförande, Ledamot 070-8820859

Håkan Hedman

Sekreterare, Ledamot 070-4477660

Jan Näslund

Kassör, Ledamot 0498-34193

Leif Karlsson

Ledamot 070 5737704

Kaj Vahlgren

Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom), Kriskontakt 070-2850713

Tomas Johansson

Skogsansvarig 0498-34267

Jessica Hermansson

Barn- och ungdomsansvarig 070-9660837

Valberedning

Lillemohr Lindby

Valberedning, sammankall. 073-6870348

Jessica Hermansson

Valberedning, ledamot 070-9660837