Långared

Mats Gustafsson

Ordförande, Ledamot 0709944018

Erik Sundell

Vice ordförande, Ledamot 0708744399

Richard Schwartz

Sekreterare, Ledamot, Medlemsansvarig 0733643319

Lars-Uno Andersson

Kassör, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0708453177

Tomas Karlsson

Ledamot 0733425411

Per Hällnevik

Ledamot 0702272951

Joel Wängberg

Ledamot 0702029939

Hans Johansson

Flyghavreansvarig 0708595491

Valberedning

Fredrik Kulin

Valberedning, sammankall. 0706110567

Kent Svensson

Valberedning, ledamot 0708727883

Johan Berggren

Valberedning, ledamot 0738371853