Kuddby-Stenby-Konungsund

Peter Johansson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0706289483

Henrik Andersson

Vice ordförande, Ledamot

Martin Vestesson

Sekreterare, Ledamot 0125-40025

Malin Hansson

Kassör, Ledamot 0708741978

Valberedning

Paul Öfverberg

Valberedning, sammankall. 0703749890

John Karlsson

Valberedning, ledamot 0705145431

Håkan Skog

Valberedning, ledamot 0705336446