Hålta

Martin Gustavsson

Ordförande, Ledamot 0763135595

Therese Franksson

Vice ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0709619476

Robert Eriksson

Sekreterare, Ledamot 0733330284

Agneta Christofferson

Kassör, Ledamot 0733884195

Martin Niklasson

Ledamot 0737451525

Thomas Karlsson

Ledamot, Flyghavreansvarig 0705222044

Joakim Alfredsson

Jakt- och viltansvarig 0709507899

Valberedning

Anders Hall

Valberedning, sammankall. 0706005565

Reimer Franksson

Valberedning, ledamot 0708836848