Lödösetrakten

Gunnar Göranson

Ordförande, Ledamot 0705906065

Martin Andersson

Vice ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0767632037

Emil Nilsson

Sekreterare, Ledamot 0703842760

Tina Åkesson

Kassör, Ledamot 0730533228

Jakob Andersson

Ledamot 0761101456

Ann-Marie Andersson

Ledamot 0702806682

Per Magnusson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0705126432

Kjell Larsson

Ledamot, Flyghavreansvarig 0702389780

Valberedning

Hans Åkesson

Valberedning, sammankall. 0706759448

Andreas Andersson

Valberedning, ledamot 0739416324

Hans Gustafsson

Valberedning, ledamot 0706326139