Jörlanda

Mikael Wall

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0709627611

Hans Johansson

Vice ordförande, Ledamot, Flyghavreansvarig 0707606645

Emma Andreasson

Sekreterare, Ledamot 0725559753

Kristina Jansson

Kassör, Ledamot 0706185734

Martin Gunnarsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0705228027

Valberedning

Morgan Osbeck

Valberedning, sammankall. 0703152904

Curt Jansson

Valberedning, ledamot 0760365356