Frändefors

Andreas Andersson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0730930780

Christian Håkansson

Vice ordförande, Ledamot 0708748228

Markus Grund

Sekreterare, Ledamot 0735418661

Lars Olsson

Kassör, Ledamot 0707494693

Sven-Erik Eriksson

Ledamot 0708666913

Christina Larsson

Ledamot 0733565728

Bengt Andersson

Flyghavreansvarig 0707758014

Valberedning

Sven Grund

Valberedning, sammankall. 0703146298

Lennart Karlsson

Valberedning, ledamot 0708797132

Gunnar Ivarsson

Valberedning, ledamot 0705325433