Roma-Björke

Mats Runfeldt

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-7640029

Ulf Gahne

Vice ordförande, Kassör, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0705-352832

Åke Ahlsten

Sekreterare, Ledamot 070-6259052

Lisbeth Buskas

Ledamot, Kriskontakt 0708-552793

Berndt Pettersson

Ledamot, Flyghavreansvarig 070-5550863

Johannes Nyrot

Skogsansvarig, Flyghavreansvarig 073-5704648

Tobias Pavval

Barn- och ungdomsansvarig 0730-444460

Leif Jakobsson

Flyghavreansvarig 0739-536501

Sven Buskas

Flyghavreansvarig 070-6049270

Valberedning

Tobias Pavval

Valberedning, sammankall. 0730-444460

Fredrik Runfeldt

Valberedning, ledamot 070-7640031