Kroppefjäll

Tobias Karlsson

Ordförande, Ledamot 0739827152

Tomas Nilsson

Vice ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0705902506

Lars Pettersson

Sekreterare, Ledamot 0723847414

Roy Larsson

Kassör, Ledamot 0735035192

Bo Johansson

Ledamot, Flyghavreansvarig 0705854723

Per-Arne Pettersson

Ledamot 0530-23091

Anders Andersson

Ledamot 0703616076

Leif Pettersson

Ledamot 0707427036

Kristian Söderlund

Jakt- och viltansvarig 0703790361

Valberedning

Anders Karlsson

Valberedning, sammankall. 0706542245

Morgan Hallgren

Valberedning, ledamot 0704936663