Bärfendal

Karl-Åke Rosén

Ordförande, Ledamot 0703381076

Claes Fritzson

Vice ordförande, Ledamot, Flyghavreansvarig 0705533847

Linnéa Rosén

Sekreterare, Ledamot, Medlemsansvarig 0524-81076

Tord Kollin

Kassör, Ledamot 0706486053

Tomas Fritzson

Ledamot 0705760427

Johan Hansson

Jakt- och viltansvarig

Valberedning

Anders Persson

Valberedning, sammankall. 0706954975

Ulf Nilsson

Valberedning, ledamot 0707128140