Sotenäs

Robert Karlsson

Vice ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0706733107

Elias Rödström

Sekreterare, Ledamot 0707794798

Gustav Ferm

Kassör, Ledamot 0701434508

Sara Lengquist

Ledamot

Yngve Johansson

Ledamot 0768145006

Johan Christensson

Jakt- och viltansvarig 0706599703

Kjell Mattsson

Flyghavreansvarig 0708520190

Valberedning

Uno Hogmalm

Valberedning, sammankall. 0705502341

Johan Christensson

Valberedning, ledamot 0706599703

Tore Gustavsson

Valberedning, ledamot 0703472997