Bullaren

Jan Johansson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0706886787

Andreas Gustafsson

Vice ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0525-50300

Guy Robertsson

Sekreterare, Ledamot 0705643078

Peter Hall

Kassör, Ledamot 0706920853

Frank Andersson

Ledamot 0706050227

Paul Kristiansson

Ledamot 0703250521

Valberedning

Leif Gustavsson

Valberedning, sammankall. 0703137962