Bengtsfors Södra

Leif Johansson

Ordförande, Ledamot, Medlemsansvarig 0705861155

Adam Kling

Vice ordförande, Ledamot 0706751251

Birgit Hansson

Sekreterare, Ledamot 0703302885

Rolf Larsson

Kassör, Ledamot, Flyghavreansvarig 0703193853

Elisabet Jonsson

Ledamot 0733749259

Henrik Torstensson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0708484238

Lennart Eriksson

Ledamot

Valberedning

Bengt Svan

Valberedning, sammankall. 0723040921

Per Johnsson

Valberedning, ledamot 0768206240

Tommy Ström

Valberedning, ledamot 0703213847