Floda-Mockfjärd

Bernt Olsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 070-6289546

Jarl Hedbom

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 0762239655

Catharina Runo

Sekreterare, Ledamot 073-0323248

Anna Lennström

Kassör, Ledamot 0241-20049

Hans-Erik Bertilsson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0702132629

Sven-Göran Eriksson

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0702651275

Maria Olsson

Barn- och ungdomsansvarig 0702264834

Göran Pers

Jakt- och viltansvarig 0705513576

Valberedning

Börje Pers

Valberedning, sammankall. 0707253307

Erik Varg

Valberedning, ledamot 0705291956

Leif-Inge Lennström

Valberedning, ledamot 0702267694