Östergarnslandet

Björn Eriksson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Jakt- och viltansvarig 073-6002784

Johan Hellgren

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0707-161698

Johan Lundborg

Sekreterare, Ledamot 070-8158151

Roger Lindström

Kassör, Ledamot 0739-549382

Josef Lindström

Ledamot 0704-749481

Tohmas Rödel

Ledamot 0498-55038

Stefan Jansson

Ledamot 070-7277935

Roland Peterson

Ledamot, Kriskontakt 070-4834422

Emil Jakobsson

Kriskontakt 073-7004043

Anton Olofsson

Skogsansvarig 073-7451697

Emelie Lindström

Barn- och ungdomsansvarig 076-8062906

Valberedning

Ros-Mari Lindby

Valberedning, sammankall. 073-0406048

Hans-Erik Karlsson

Valberedning, ledamot 070-6469865

Magnus Buskas

Valberedning, ledamot