Häradshammar-Jonsberg

Roger Karlsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Kriskontakt 0761775039

Nicolaus Cederblad

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0709712871

Jörgen Gustavsson

Sekreterare, Ledamot 0703383373

Mikael Andersson

Kassör, Ledamot 0706716392

Henrik Peterson

Ledamot 0768078510

Joel Åhlén

Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0702157142

Erik Åhlén

Ledamot 0702157120

Magnus Linder

Ledamot 0705814954

Beatrice Cederblad

Ledamot, Medlemsansvarig 0701484371

Patrik Leo

Energiansvarig 0733779710

Thomas Gunnarsson

Konsumentansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0705758812

Ola Johansson

Skogsansvarig 0703131188

Nils-Bertil Bertilsson

Barn- och ungdomsansvarig 0739330834

Anders Nilsson

Flyghavreansvarig 0706428561

Börje Leo

Flyghavreansvarig 0708730277

Valberedning

Patrik Leo

Valberedning, sammankall. 0733779710

Lennart Svensson

Valberedning, ledamot 0707518150

David Leo

Valberedning, ledamot 0733779712

Viktor Leo

Valberedning, ledamot 0733779714