Vall-Hogrän-Atlingbo

Karolina Kysinger

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Kriskontakt 0704-939097

Kent Larsson

Vice ordförande, Ledamot 073-9827500

Martin Palmqvist

Sekreterare, Ledamot 070-6467623

Evert Nyström

Kassör, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 070-6258641

Viktor Larsson

Ledamot

Anette Pettersson

Kriskontakt, Skogsansvarig 0709-936853

Torbjörn Kotz

Flyghavreansvarig 0705-891137

Bengt Wejde

Flyghavreansvarig 0708-659990

Valberedning

Per Lavergren

Valberedning, sammankall. 070-7277986

Jan-Åke Olofsson

Valberedning, ledamot 0705-212400