Äppelbo

Annika Eriksson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 070-5374921

Anna-Maria Persson

Sekreterare, Kassör, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0730268097

Lars Johansson

Ledamot, Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0703580096

Andreas Eriksson

Ledamot 0281-22465

Valberedning

John-Erik Eriksson

Valberedning, sammankall. 0705689159

Ann Andersson

Valberedning, ledamot 0706587142