Söderköping Västra

Magnus Berge

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-3449069

Anders Karlberg

Vice ordförande, Ledamot 0702876768

Jörgen Filipsson

Sekreterare, Ledamot 070-5574376

Urban Söderberg

Kassör, Ledamot 070-6773648

Bo Ottosson

Ledamot 073-8058142

Fredrik Adamsson

Ledamot 070-6964692

Valberedning

Bengt Johansson

Valberedning, sammankall. 0705-341914

Jan Siverskog

Valberedning, ledamot 070-7991442