Mästerby-Väte

Lars Farinder

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-5920681

Kristofer Olofsson

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 073-9062764

Stefan Nordvall

Sekreterare, Ledamot 073-6461637

Olof Bendelin

Kassör, Ledamot 0707-746110

Roger Gillerfors

Ledamot, Kriskontakt 073-6267103

Madeleine Bonnevier

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 07200-97013

Joakim Fredriksson

Ledamot 070-7312922

Anders Thunegard

Skogsansvarig 070-6246138

Valberedning

Johan Pettersson

Valberedning, sammankall. 0739-809351

Anders Thunegard

Valberedning, ledamot 070-6246138

Börje Bendelin

Valberedning, ledamot 0703-990097