Hejde

Johan Pettersson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 070-2403642

Oskar Björkqvist

Vice ordförande, Ledamot, Kommungruppssuppleant (vald/nom) 070-7543019

Ise Ljungqvist

Sekreterare, Ledamot 0705386838

Torgny Berg

Kassör, Ledamot 070-5646077

Christer Thomsson

Ledamot 070-5838456

Anneli Berg

Kriskontakt

Niklas Qvarnstedt

Skogsansvarig 070-8566337

Konrad Berg

Barn- och ungdomsansvarig 073-9883325

Reine Åkerbäck

Jakt- och viltansvarig 0708-461619

Valberedning

Niklas Qvarnstedt

Valberedning, sammankall. 070-8566337

Jan Mattsson

Valberedning, ledamot 070-5228126