Karlsökusten

Rolf Fintzer

Ordförande, Ledamot 070-6927895

Tom Pettersson

Vice ordförande, Ledamot 0704-975784

Johan Edberg

Sekreterare, Ledamot 0704175708

Mikael Jakobsson

Kassör, Ledamot 070-7614124

Svante Runfeldt

Ledamot 070-7640064

Göran Olofsson

Kriskontakt 070-2777982

Kjell Olofsson

Skogsansvarig 073-1825783

Valberedning

Rune Lickander

Valberedning, sammankall. 070-5842752

Kjell Olofsson

Valberedning, ledamot 073-1825783

Peter Larsson

Valberedning, ledamot 0708-485250