Kristianopel

Henrik Dahlqvist

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom) 076-8766577

Johan Hjalmarsson

Vice ordförande, Ledamot, Konsumentansvarig, Medlemsansvarig, Barn- och ungdomsansvarig 070-9664428

Anders Olsson

Sekreterare, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Energiansvarig 0708-487202

Göran Petersson

Kassör, Ledamot, Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig, Flyghavreansvarig 070-9828430

Olof Dahlqvist

Ledamot, Näringspolitiskt ansvarig, Flyghavreansvarig 070-8521415

Anders Åkesson

Ledamot, Energiansvarig, Flyghavreansvarig 070-9468007

Sten Sundås

Ledamot 070-6706600

Valberedning

Göte Andersson

Valberedning, sammankall. 0455-366012

Sigurd Olsson

Valberedning, ledamot 073-3366666