Jämjö

Per Wester

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Energiansvarig, Konsumentansvarig, Medlemsansvarig, Näringspolitiskt ansvarig 0709-831189

Gerth Sjöholm

Sekreterare, Ledamot 0703985462

Bo Arvidsson

Kassör, Ledamot 070-5402233

Henrik Olofsson

Ledamot 070-9452955

David Månsson

Ledamot 070-9731942

Bengt Hansson

Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0709101094

Anders Hansson

Skogsansvarig, Jakt- och viltansvarig 0734775304

Fredrik Arvidsson

Barn- och ungdomsansvarig

David Johansson

Barn- och ungdomsansvarig 0768-714541

Valberedning

Bengt-Olof Persson

Valberedning, sammankall. 0703709525

Ingvar Hildingsson

Valberedning, ledamot