Ramdalaorten

Annelie Ivarsson

Ordförande, Ledamot, Kommungruppsledamot (vald/nom), Näringspolitiskt ansvarig 070-8419629

Henrik Pettersson

Vice ordförande, Ledamot, Jakt- och viltansvarig 0708-420489

Per Eriksson

Sekreterare, Ledamot, Skogsansvarig 0708-410784

Peter Hansson

Kassör, Ledamot, Medlemsansvarig 0708-760559

Carl-Göran Svensson

Ledamot 070-8441900

Jesper Fredriksson

Ledamot, Konsumentansvarig 070-5392511

Jonas Fredriksson

Ledamot, Energiansvarig 070-8474541

Marie Aneskans

Ledamot, Barn- och ungdomsansvarig 0734384616

Viktor Thorsell

Kommungruppssuppleant (vald/nom) 0709-453073

Valberedning

Hans Olsson

Valberedning, sammankall. 070-9955606

Peter Wester

Valberedning, ledamot 070-5749133

Jan Thorsell

Valberedning, ledamot 070-9349612